Dowody osobiste, które zawierają nieaktualne dane, zostały zagubione bądź skradzione, będą unieważniane z urzędu. "Gazeta Prawna" przypomina, że od Nowego Roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, która reguluje te kwestie.

Jeśli ktoś nie zmieni dowodu w przypadku zmiany danych, dokument po trzech miesiącach straci ważność. W przypadku Polaków mieszkających za granicą stanie się to po czterech miesiącach. Dowód będzie unieważniany także w przypadku zniszczenia, zagubienia lub utraty ważności. Unieważnienia dokonuje ten organ, który wydał dokument.

Do tej pory dowód osobisty był unieważniany tylko przy odbiorze nowego. Wiele osób zaniedbywało obowiązek jego wymiany i posługiwało się dokumentem np. z niewłaściwym adresem czy nieaktualnym nazwiskiem.