Polacy są zamknięci w sobie, skupieni na swoich rodzinach, nieufni wobec tego, co na zewnątrz. Wartości rodzinne są przez nich przeceniane - wynika z raportu "Diagnoza społeczna 2009", stworzonego na podstawie badań socjologicznych prowadzonych przez grupę naukowców pod kierunkiem prof. Janusza Czapińskiego. Pisze o tym "Gazeta Wyborcza".

Na pytanie o najważniejszy warunek udanego i szczęśliwego życia, ponad 60 proc. Polaków odpowiada: zdrowie, blisko 60 proc. - udane małżeństwo, 40 proc. - pieniądze. Nie są to wyniki zaskakujące. Zastanawia co innego. Polacy nisko sobie cenią wartości wyższego rzędu. Zaledwie 3 proc. do warunków udanego życia zalicza wolność, 4,5 proc. - wykształcenie, 3 proc. - silny charakter. Może najbardziej zaskakujące jest to, że jedynie 4 proc. Polaków uważa przyjaźń za wartość niezbędną do udanego życia.

Kobiety w stopniu większym niż mężczyźni cenią sobie wartości związane z rodziną, znacznie mniej z autokreacją. Niecałe 2 proc. kobiet uznaje wolność za warunek szczęśliwego życia (dwukrotnie mniej niż w przypadku mężczyzn), niecałe 3 proc. ceni sobie silny charakter, a 3,8 proc. - wykształcenie.