To hasło akcji o zasięgu ogólnopolskim prowadzonej pod auspicjami Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy współpracy firmy Cityboard Media. Na 300 podświetlanych ekranach reklamowych w 25 dużych miastach na terenie całej Polski pojawiły się plakaty zachęcające do niesienia pomocy ofiarom powodzi w Gdańsku.

Kampania trwać będzie przez sierpień i część września. Koszt akcji to około 22 tysięcy złotych, z czego połowę sfinansował inicjator i pomysłodawca akcji - firma Cityboard Media. Papier potrzebny do druku plakatów przekazała za darmo Korporacja Francuskich Papierni GIPECO. Projekt graficzny przygotowali plastycy z firmy Cityboard. W Gdańsku ekrany zachęcające do pomocy ofiarom powodzi stanęły przy skrzyżowaniu ulic Elbląskiej i Miałki Szlak oraz na Spacerowej przy dojeździe do obwodnicy. Według informacji firmy Cityboard, podobna akcja przeprowadzona podczas powodzi w 1997 roku pozwoliła zebrać na pomoc dla poszkodowanych ponad 300 tysięcy dolarów.

foto: mat.prasowe miasta Gdańska

19:10