Unia to partia politycznego środka, stwierdzili w deklaracji programowej uczestnicy konferencji UW.

Unia Wolności jest partią politycznego środka, partią pluralizmu ideowego i tolerancji, strzegącą praw człowieka i praw mniejszości. Takie są główne tezy deklaracji programowej przyjętej przez uczestników konferencji programowej Unii.

W deklaracji unici podkreślili, że ich partia opowiada się za bezwzględnym przestrzeganiem prawa. "Musimy zdecydowanie zwalczać korupcję w instytucjach i urzędach państwowych, w samorządach i gospodarce, nie omijając własnych szeregów" - czytamy w deklaracji. Unici są też przeciwni "postępującemu procesowi psucia państwa poprzez upartyjnianie jego struktur". Drogą do realizacji wspólnie wypracowanego programu jest dla polityków Unii poważna debata o sprawach Polski.

Wiadomości RMF FM 15:45