Być może już za kilka godzin okaże się, czy przez najbliższe dwa lata gminą Warszawa - Centrum będzie rządził komisarz. Według wojewody mazowieckiego Antoniego Pietkiewicza Rada Gminy utraciła zdolność do skutecznego działania.

Wojewoda zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych o powołanie w jej miejsce zarządu komisarycznego. Tajemnicą poliszynela jest, że komisarz w Warszawie byłby odwetem AWS-owskiego wojewody za powołanie w mieście koalicji Unii Wolności i SLD. Ostatecznie komisarza na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji powołuje jednak premier.

Wspomniany wniosek o powołanie zarządu komisarycznego został już złożony w MSWiA. Stołeczny wojewoda, Antoni Pietkiewicz nie chciał ujawnić kto miałby zostać komisarzem. Nieoficjalnie mówi się o Andrzeju Hermanie, likwidatorze majątku po byłej PZPR.

Wiadomości RMF FM 11:45