CBA ujawniło nadużycia za 113 milionów złotych

Środa, 3 kwietnia 2013 (12:58)

230 kontroli, które ujawniły szkody w mieniu komunalnym bądź Skarbu Państwa na niemal 113 milionów złotych. Poza tym 54 wnioski o odwołanie z zajmowanych stanowisk i 38 zawiadomień do prokuratur o możliwości popełnienia przestępstwa. Takie wyniki zanotowało w ubiegłym roku Centralne Biuro Antykorupcyjne. Reporter RMF FM Tomasz Skory dotarł do części sprawozdania z działalności CBA w 2012 roku.

Przed przystąpieniem do kontroli CBA przeprowadza analizę, czy posiadane informacje uzasadniają podjęcie kontroli. Blisko dwie trzecie (63 procent) z 834 takich analiz przeprowadzonych w ubiegłym roku dotyczyły oświadczeń o stanie majątkowym urzędników i parlamentarzystów oraz przestrzegania przepisów o ograniczeniach w prowadzeniu przez nich działalności gospodarczej. Osobno analizowane były decyzje gospodarcze - najczęściej związane z zamówieniami publicznymi:

Ostatecznie CBA przeprowadziło w ubiegłym roku 83 kontrole decyzji gospodarczych. Najwięcej dotyczyło zamówień publicznych (34) i gospodarowania środkami publicznymi (24) oraz rozporządzania mieniem państwowym i komunalnym (14).

CBA skontrolowało też 147 oświadczeń majątkowych, złożonych z mocy prawa, które wzbudziły wątpliwości:

Zdecydowaną większość (81,7 procent) z 230 ubiegłorocznych kontroli funkcjonariusze CBA przeprowadzili w trybie doraźnym, bez umieszczania ich w planie kontroli, głównie na podstawie gromadzonych na bieżąco danych z różnych źródeł. Kontrole planowe stanowiły tylko 18,3 procent wszystkich przeprowadzonych w ubiegłym roku.

W efekcie przeprowadzonych kontroli CBA złożyło 54 wnioski o odwołanie z zajmowanych stanowisk, a do prokuratur skierowało 38 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa. Biuro wystąpiło też do 32 instytucji w sprawie naruszenia procedur prywatyzacji, komercjalizacji i zamówień publicznych oraz przepisów ograniczających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez urzędników.

W efekcie w ubiegłym roku odwołano ze stanowisk 42 osoby. Dwanaście osób w ogóle zrezygnowało z pełnienia funkcji publicznych, a pięć - z funkcji w zarządach, radach nadzorczych i z posiadania więcej niż 10 procent udziałów w spółkach prawa handlowego. Zarzuty postawiono 10 osobom, a czterem - także zarzuty dodatkowe.

Ogólna suma nadużyć, ujawnionych w ubiegłym roku przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, sięga 113 milionów złotych.

Artykuł pochodzi z kategorii: Polska

Tomasz Skory