Sąd Okręgowy w Białymstoku oddalił zażalenie obrońcy i utrzymał areszt wobec burmistrza Pułtuska (Mazowieckie), podejrzanego w śledztwie dotyczącym przestępstw korupcyjnych - poinformował rzecznik białostockiego sądu Wiesław Żywolewski. Śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Regionalną w Białymstoku dotyczy nieprawidłowości przy przetargach na kwotę ok. 4 mln zł, m.in. przy budowie miejskiego żłobka w Pułtusku. W sprawie CBA zatrzymało osiem osób, w tym burmistrza i zastępcę burmistrza miasta, kilku komunalnych urzędników i dwóch mazowieckich przedsiębiorców.

Zdj. ilustracyjne /PB /Archiwum RMF FM

Po postawieniu podejrzanym zarzutów, śledczy skierowali do sądu wnioski o areszt wobec burmistrza i przedsiębiorców. Białostocki sąd rejonowy aresztował na trzy miesiące samorządowca.

Wobec kolejnego podejrzanego również zdecydował o tymczasowym areszcie, ale z możliwością zmiany tego środka na 100 tys. zł poręczenia majątkowego; wniosku o areszt trzeciej osoby sąd nie uwzględnił, stosując w tym przypadku 50 tys. zł poręczenia majątkowego.

Obrońca burmistrza Pułtuska postanowienie o zastosowaniu aresztu zaskarżył, ale sąd okręgowy we wtorek areszt utrzymał. Ocenił, iż zachodzą w tej sprawie zarówno tzw. przesłanki ogólne stosowania aresztu (uprawdopodobnienie popełnienia przestępstw), jak i szczególne, czyli realna obawa matactwa procesowego i zagrożenie surową karą. Sąd nie zaakceptował argumentacji obrońcy podejrzanego - dodał sędzia Żywolewski.

Zarzuty w tej sprawie dotyczą m.in. przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inne osoby, uczestnictwa w zmowie przetargowej czy przedłożenia nierzetelnych dokumentów w celu uzyskania dotacji.

Burmistrz Pułtuska podejrzany jest - jak podawała wcześniej prokuratura - m.in. o "przyjęcie oraz żądanie korzyści majątkowej znacznej wartości".

Do zatrzymania przez CBA burmistrza i wiceburmistrza Pułtuska (po postawieniu zarzutów zastosowano w tym przypadku tzw. wolnościowe środki zapobiegawcze - PAP) oraz sześciu innych osób, w związku ze śledztwem dotyczącym przestępstw korupcyjnych przy przetargach budowlanych, doszło w śledztwie z zawiadomienia ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela.

W sierpniu 2016 r. zawiadomił on o możliwym przestępstwie niegospodarności w latach 2008-14, w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie k. Pułtuska. Obecny burmistrz Pułtuska był wcześniej dyrektorem tej placówki.

Ze względu na podmiotowy i przedmiotowy związek spraw, do tego postępowania prokuratura dołączyła też wątki dotyczące przetargów na prace remontowe w Pułtusku w 2015 roku, czyli w obecnej kadencji samorządu.