Buldożery wracają do Doliny Rospudy

Wtorek, 17 lipca 2007 (06:23)

W sierpniu rozpoczną się prace w Dolinie Rospudy związane z budową obwodnicy Augustowa – poinformował szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 31 lipca kończy się bowiem okres ochronny lęgu ptaków.

Zbigniew Kotlarek powiedział, że prace przy budowie obwodnicy Augustowa trwają już od strony Białegostoku. Za kilka dni ruszą roboty od strony Suwałk. Dalszy harmonogram przewiduje roboty na obszarze Natura 2000, również w dolinie Rospudy, bo od sierpnia pozwala na to prawo - dyrektor GDDKiA. Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku zostanie tam wyciętych ok. 25 tys. drzew.

Planom poprowadzenia obwodnicy przez dolinę rzeki Rospudy sprzeciwiają się ekolodzy. Działacze organizacji ekologicznych już zapowiadają, że 1 sierpnia przyjadą nad Rospudę, by nie dopuścić do zniszczenia doliny. Namioty ma rozbić nawet około tysiąca osób.

GDDKiA zapowiada, że jakiekolwiek bezprawne wejście na teren budowy będzie traktowane zgodnie z obowiązującym prawem. To będzie teren oznaczony i zagrodzony. Jeśli ktoś bezprawnie tam wkroczy, będziemy informowali o tym policję - powiedział Kotlarek.

17-kilometrowa obwodnica Augustowa ma 500-metrową estakadą przecinać cenną przyrodniczo dolinę rzeki Rospudy. Według drogowców to jedyny i najlepszy sposób, by zrealizować inwestycję. Ekolodzy uważają, że obwodnicę można poprowadzić innym wariantem.

Komisja Europejska zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu o wydanie nakazu wstrzymania budowy obwodnicy przez dolinę Rospudy. Trybunał może wydać nakaz wstrzymania prac nawet w ciągu kilku dni. czytaj więcej

Inwestycji sprzeciwiają się także urzędnicy unijni. Według nich drogi nie można poprowadzić przez obszar chroniony Natura 2000. Komisja Europejska skierowała sprawę przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Artykuł pochodzi z kategorii: Polska

RMF FM - newsroom