W sobotę upływa termin zgłaszania kandydatów na sądowych ławników. Miejsc do obsadzenia jest więcej niż podań. Główny powód braku chętnych to niskie wynagrodzenie.

Ławnik za posiedzenie na wokandzie otrzymuje około 53 złotych - mówi Lech Fromberg, przewodniczący rady ławniczej w poznańskim sądzie okręgowym:

Na przykład w Grudziądzu powinno być 60 ławników a do tej pory zgłosiło się dopiero 6 osób. W Poznaniu na 460 miejsc jest 400 chętnych, a jeszcze kilka lat temu o jedno stanowisko ubiegało się 7 osób.