Bracia z Włodowa otrzymali w olsztyńskim sądzie ułaskawienia, podpisane przez prezydenta. Wiosną ubiegłego roku Tomasz, Krzysztof i Mirosław Winek zostali skazani za zabicie recydywisty, terroryzującego ich wieś. Miesiąc temu Lech Kaczyński podjął decyzję o ich ułaskawieniu.

Równocześnie wyznaczył 10-letni okres próby. W tym czasie bracia nie mogą popełnić żadnego przestępstwa. Nie powinni też popełniać wykroczeń. Kurator będzie kontrolował ich zachowanie.

Ułaskawieni nie kryli ulgi. Teraz czuję się pewnie - mówił w olsztyńskim sądzie jeden z braci: