Przed wykupieniem wakacyjnej oferty dokładnie przeczytaj zapisy umowy. We wszystkich skontrolowanych biurach turystycznych w województwie zachodniopomorskim inspektorzy Inspekcji Handlowej ze Szczecina stwierdzili nieprawidłowości.

Przede wszystkim chodzi o zapisy w umowach, które określają kwotę, którą potrąci biuro w przypadku rezygnacji na wycieczkę. Biura turystyczne określają w umowach zbyt wysokie kwoty – im bliżej wyjazdu tym tak kwota jest wyższa. To zdaniem inspektorów bardzo niekorzystny zapis i niedozwolony.

Poza tym stwierdzono u kilku przedsiębiorców braki w dokumentacji, jaka jest wymagana przy organizacji wyjazdów. Inspektorzy doszli również do innego, bardzo ważnego wniosku. Często te niedociągnięcia nie wynikają ze złej woli organizatorów, ale z zawiłości ustawy o usługach turystycznych. W wielu przypadkach nie pasują one do rzeczywistości, np. podanie klientom we właściwym czasie szczegółowych informacji dotyczących połączeń komunikacyjnych lub zajmowanych miejsc w samolocie. Okazuje się, że jest to spory problem, ponieważ połączenia często ulegają zmianie i podanie wcześnie takich informacji jest po prostu nie możliwe.