Białoruska opozycja nadal bez lidera. Białoruski Front Narodowy nie

wybrał nowego przewodniczącego, bo żaden z kandydatów nie zebrał

większości głosów. O stanowisko to walczył dotychczasowy szef Frontu -

Zianon Paźniak i jego zastępca - Wincuk Wiaczorek. Kolejne wybory odbędą

się we wrześniu bądź październiku.