Zmianę przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, a nawet przygotowanie nowej ustawy, rozważa Ministerstwo Sprawiedliwości - informuje "Nasz Dziennik". Ma ona dawać m.in. większe możliwości osobom pokrzywdzonym.

Jak wynika z policyjnych statystyk, przestępczość wśród nieletnich gwałtownie rośnie i coraz częściej młodzi sprawcy czują się bezkarni. Jedną z postulowanych zmian jest przyznanie większych uprawnień osobom pokrzywdzonym przez nieletnich sprawców. Dotychczas ani one, ani ich najbliżsi nie mogą uczestniczyć w sprawie w charakterze oskarżycieli posiłkowych.

Ponadto resort w liczącej ok. 380 artykułów ustawie chce wprowadzić jednolity model postępowania z nieletnimi. Za takie osoby zostaną uznane dzieci i młodzież w wieku pomiędzy 10. a 18. rokiem życia. Postępowanie w stosunku do nieletnich ma nie mieć charakteru ani karnego, ani cywilnego. Zniesiony zostanie też obowiązujący obecnie podział na postępowania opiekuńczo-wychowawcze i poprawcze.