Do Czeczenii wracają obserwatorzy z Rady Europy.

Biuro Rady Europy powstanie w Znamenskoje koło Groznego. Rosyjskie władze zagwarantowały bezpieczeństwo trzem pracownikom Rady, którzy w najbliższych dniach otworzą swą placówkę. Będą oni pierwszą grupą zachodnich obserwatorów, którym zezwolono na dłuższy pobyt w Czeczenii. Wszystkie poprzednie grupy mogły zostać tam tylko kilka dni, w czasie których były oprowadzane przez Rosjan po z góry przygotowanych do tego celu obiektach.

W Moskwie toczą się rozmowy, które mają wyjaśnić sprawę zawieszonego członkostwa Rosji w Radzie Europy. Z szefem rosyjskiej dyplomacji Igorem Iwanowem rozmawiali na ten temat Sekretarz Generlany Rady Walter Schwimmer oraz minister spraw zagranicznych Włoch Lamberto Dini. Rosjanie nie chcą dopuścić, aby ich kraj został całowice wykluczony z Rady Europy. Zgoda na otwarcie biura w Znamenskoje może jednak okazać się niewystarczająca do obłaskawienia europejskich urzędników.

Wiadomości RMF FM 13:45