Czy rozsyłający spamy handlowe, polityczne i charytatywne będą karani? Jak pisze „Rzeczpospolita” projekt nowelizacji prawa telekomunikacyjnego, zgłoszony przez PiS, trafia do prac legislacyjnych.

Posłowie PiS chcą żeby organizatorzy kampanii politycznych i społecznych, komitety wyborcze i organizacje pomocowe musieli pytać odbiorców maili, czy chcą otrzymywać informacje zachęcające do wspierania ich inicjatyw.

Spamu dotyczy też projekt nowelizacji prawa telekomunikacyjnego, nad którym pracuje Ministerstwo Infrastruktury. Nie jest on jednak tak daleko idący jak projekt PiS. Znajdzie się tam jednak zakaz przesyłania niezamówionych komunikatów, których treść i kontekst

są niezależne od tożsamości odbiorcy.

Maksymalna kara za niezastosowanie się do tego przepisu może sięgać stu tysięcy złotych.