W Polsce rośnie liczba podpisywanych intercyz małżeńskich. Jak jednak zauważa „Gazeta Prawna”, nie ma obowiązku wpisywania ich do rejestru umów majątkowych zawieranych pomiędzy małżonkami, jak jest w wielu krajach Unii Europejskiej.

Eksperci podkreślają, że wprowadzenie do polskiego porządku prawnego takiego obowiązku zwiększyłoby pewność prawa i ułatwiłoby kwestię rozliczeń pomiędzy małżonkami a osobami trzecimi, byłoby więc to rozwiązanie korzystne. Niezarejestrowana umowa nie wywoła skutków prawnych wobec osób trzecich.

Dzięki publicznie dostępnemu rejestrowi każdy będzie mógł dowiedzieć się, że dana osoba zawarła intercyzę. Prawnicy wskazują także, że wprowadzenie rejestru nie będzie wymagało dużych zmian w prawie.

Umowy majątkowe rejestrują małżonkowie m.in. w Austrii, Holandii czy Niemczech. Jak wynika z doświadczeń tych państw, taka rejestracja jest korzystna i spełnia zakładane funkcje