Business Centre Club zapowiedział, że złoży wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie funkcjonowania Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Chodzi o stwierdzenie, czy funkcjonowanie KRUS nie narusza prawa do równości, które gwarantuje konstytucja.

We wniosku przedsiębiorców BCC głównym argumentem są liczby. 16 mld złotych – tyle w przyszłym roku budżet państwa dołoży do kasy rolniczego ubezpieczenia. Przedsiębiorcy pokazują wyliczenia, z których wynika, że to właśnie dochody rolników dzięki unijnym dopłatom wzrosły najwięcej – średnio o 20 procent. Dodajmy, że w gospodarstwach nierolniczych to tylko 9 procent.

Według BCC, rolnicy korzystają z nieuzasadnionych przywilejów, obciążając przy tym inne grupy zawodowe. Rolnicy niezależnie od swoich dochodów płacą mikroskopijną składkę na ubezpieczenie społeczne, to jest 64 złote miesięcznie wobec ponad 800, które płaci się poza rolnictwem - zaznacza Arkadiusz Protas z BCC. Jak dodaje, każdy Polak zatrudniony poza rolnictwem płaci średnio na KRUS ponad 1000 złotych rocznie.

Tylko polityka utrzymuje takie przywileje; rząd boi się odważnych kroków, bo w koalicji jest PSL, dlatego kierujemy wniosek do Trybunału – podkreśla.