Barbórka, czyli Dzień Górnika. Zobacz, jak ćwiczą ratownicy górniczy w Bytomiu

Wtorek, 4 grudnia 2018 (05:45)
Aktualizacja: Wtorek, 4 grudnia 2018 (07:14)

Dziś Barbórka, czyli Dzień Górnika. Z tej okazji byliśmy w Bytomiu, w tamtejszej Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego, gdzie znajduje się miejsce do ćwiczeń dla górniczych ratowników. W specjalnych komorach, zostały tam stworzone warunki, które mają być jak najbardziej zbliżone do tych, z jakimi ratownicy mogą zetknąć się w czasie podziemnych akcji.

Okręgowa Stacja Ratownictwa Górczniczego w Bytomiu, gdzie ćwiczą ratownicy /RMF FM

Pierwsze informacje o działaniu na Górnym Śląsku zorganizowanych grup ratowników górniczych pochodzą z lat 70. XIX wieku. W XIX-wiecznych kopalniach powstawały one z inicjatywy samych górników. Bywa, że tworzył je właściciel kopalni.

Dopiero na początku XX wieku najpierw stworzono prawo, które regulowało ratownictwo górnicze, a potem zapadła decyzja o budowie stacji, która nadzorowałaby prace wszystkich działających na Górnym Śląsku górniczych służb ratowniczych. Bezpośrednia decyzja o jej utworzeniu zapadła po tragedii we francuskiej kopalni Curriere w 1906r, gdzie zginęło ponad 1000 osób. Wśród nich były też dzieci.

Okręgowa Stacja Ratownictwa Górczniczego w Bytomiu, gdzie ćwiczą ratownicy /RMF FM

W Bytomiu działa Okręgowa Stacja Ratownictwa Górn /RMF FM

W tej chwili działania ratownicze w Polsce nadzoruje Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. Funkcjonuje też kilka okręgowych stacji.

Barbórka przypada 4 grudnia. W górnictwie to dzień wolny od pracy. Jednak wielość towarzyszących imprez sprawia, że Barbórka świętowana jest od połowy listopada do połowy grudnia. Obchody są częścią szerszego zjawiska - kultu św. Barbary wśród górników. Jednym z jego przejawów są ołtarze z obrazami i figurami św. Barbary umieszczane w kopalniach węgla. 

Częścią barbórkowych obchodów są koncerty i przemarsze górniczych orkiestr, okolicznościowe nabożeństwa i msze, modlitwy i składanie kwiatów przed ołtarzami św. Barbary, uroczyste przejścia do kościołów, ceremonie honorowania jubileuszy zawodowych i akademie zakładowe, obiady jubilackie, biesiady i uroczystości rodzinne. 

(ug)

Artykuł pochodzi z kategorii: Polska

Marcin Buczek