Będzie apelacja w sprawie zakażenia żółtaczką typu C pacjentów stacji dializ w Ostrowie Wielkopolskim. Wyrok zakwestionowali oskarżeni, których sąd pierwszej instancji skazał na trzy oraz dwa i pół roku więzienia. Byłej pielęgniarce i byłemu ordynatorowi stacji prokuratura zarzuciła spowodowanie niebezpieczeństwa zagrożenia epidemiologicznego.

Oskarżenie zarzuciło Renacie R. m.in. wykonywanie zabiegów medycznych bez użycia jednorazowych rękawiczek. Pielęgniarka miała też ponownie wpuszczać krew po badaniach do krwioobiegu chorych. Nie wymieniała także rurek kapilarnych w jonometrze - urządzeniu do badania poziomu elektrolitów w organizmie. Byłego ordynatora oskarżono o podobne czyny, będące rezultatem braku nadzoru nad personelem. Skazanym zarzucono dodatkowo posiadanie amfetaminy.

Proces w tej sprawie trwał pół roku. Oskarżeni spędzili w aresztach jedenaście miesięcy. Zarzucane im czyny zagrożone są karą do ośmiu lat więzienia. W uzasadnieniu wyroku sąd podkreślił, że w toku postępowania nie było możliwe udowodnienie oskarżonym, że umyślnie bądź nieumyślnie zakazili któregokolwiek z 52 pacjentów. Wzięta jednak została pod uwagę wysoka szkodliwość społeczna czynu.

Według Leszka Kruszwickiego, obrońcy Renaty R., jego klientka jest niewinna, ponieważ zabrakło dostatecznych dowodów, żeby uznać postawione jej zarzuty. Obrona w apelacji wniosła o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia sądowi pierwszej instancji. Odwołania skazanych rozpatrzy Sąd Apelacyjny w Łodzi.