"Apel o zrzeczenie się przez Aleksandra Kwaśniewskiego urzędu

prezydenta RP" wystosowała Fundacja Poległym i Pomordowanym na

Wschodzie.

Fundacja uważa, że 17 września w Charkowie, podczas uroczystości ku

czci pomordowanych przez NKWD polskich oficerów, prezydent swoim

zachowaniem "sprzeniewierzył się przysiędze" prezydenckiej.

Media donosiły o niedyspozycji Kwaśniewskiego. Niektórzy

uczestnicy uroczystości mówili, że prezydent był pijany. Sam

Kwaśniewski uważa, że uroczystości w Charkowie zostały wykorzystane w

rozgrywkach politycznych.