Andrzej Anusz nie jest już sekretarzem klubu parlamentarnego Akcji

Wyborczej Solidarność. Poseł sam zrezygnował z tej funkcji. Ma to

związek z niedawną decyzją sądu apelacyjnego w głośnej sprawie

plagiatu, jakiego miał dopuścić się Anusz. Sąd odrzucił zażalenie posła

na wyrok, stwierdzający, że odpisał on swoją pracę magisterską od Marka

Rymszy.