Anna Zalewska zapowiada zmiany w finansowaniu oświaty i podwyżki dla nauczycieli

Poniedziałek, 27 lutego 2017 (13:54)

"​W kwietniu zaprezentujemy projekt zmian w finansowaniu oświaty oraz informacje o podwyżkach dla nauczycieli" - zapowiedziała we Wrocławiu minister edukacji Anna Zalewska.

Obecna subwencja oświatowa nie przystaje do polityki oświatowej państwa, a przede wszystkim nie przystaje do rzeczywistości - powiedziała Zalewska. W kwietniu - jak dodała - zostaną również przedstawione informacje na temat podwyżek dla nauczycieli.

Szefowa MEN uczestniczyła w konferencji prasowej, podczas której Dolnośląskie Kuratorium Oświaty zaprezentowało postęp prac nad tworzeniem nowej sieci szkół w regionie. Zgodnie z ustawowym wymogiem samorządy do końca marca muszą przyjąć uchwały dostosowujące sieć szkolną do reformy edukacji, wcześniej uchwały muszą zaopiniować kuratorzy. 

Prawo oświatowe działa, podejmowane są uchwały o sieci szkół, to bardzo ważny element reformy edukacji - mówiła minister. Dodała, że w wyniku reformy polska szkoła będzie jednozmianowa i nieprzepełniona. Będą bardzo nowoczesne podstawy programowe z elementami programowania i szachów, które będą wspierać naukę matematyki - zadeklarowała Zalewska.

Minister poinformowała też, że do końca czerwca powstaną nowe podręczniki. Będzie ich 16 dla klasy pierwszej, czwartej i siódmej, jednocześnie już rozpoczęły się szkolenia dla nauczycieli z zakresu nowej podstawy programowej - oświadczyła.

Reforma edukacji rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018. W miejsce obecnie istniejących typów szkół zostaną wprowadzone stopniowo: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum oraz dwustopniowe szkoły branżowe; gimnazja mają zostać zlikwidowane. 

(ph)

Artykuł pochodzi z kategorii: Polska