Akcja służb w 21 krajach UE: 47 zatrzymanych za handel ludźmi

Piątek, 10 czerwca 2016 (11:04)

47 osób zatrzymanych za handel ludźmi do pracy przymusowej - to efekt koordynowanej przez Europol operacji przeprowadzonej w 21 krajach Unii Europejskiej. Ujawniono 275 ofiar handlu ludźmi, w Polsce - trzy.

W międzynarodowej akcji pod kryptonimem "Joint Action Day" wymierzonej w zwalczanie handlu ludźmi na terytorium UE brali udział funkcjonariusze 21 krajów; skontrolowano prawie 7 tysięcy osób, ponad 4 tys. pojazdów oraz 2200 firm.

Ujawniono 275 ofiar handlu ludźmi, którym udzielono wsparcia. Zatrzymano 47 podejrzanych o handel ludźmi do pracy przymusowej - powiedziała ppor. Joanna Rokicka z Komenda Głównej Straży Granicznej.

W operację na terenie Polski zaangażowanych było ponad 400 funkcjonariuszy Straży Granicznej wspieranych przez policjantów, a w niektórych przypadkach także przez przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy i Sanepidu.

W wyniku działań Straż Graniczna zidentyfikowała trzy potencjalne ofiary handlu ludźmi. To obywatele Ukrainy wykorzystywani do pracy przymusowej w sektorze budowlanym - powiedziała rzeczniczka Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej chor. szt. Dagmara Bielec-Janas.

Podczas operacji na terytorium Polski skontrolowano ponad 4 tys. osób, 1,7 tys. miejsc oraz prawie 1 tys. pojazdów. Zatrzymano 48 obywateli Ukrainy przebywających w Polsce nielegalnie. Zatrzymano także trzy osoby poszukiwane przez organy ścigania i pięć osób podejrzanych o popełnienie różnych przestępstw m.in. kradzież z włamaniem, oszustw, posiadania środków odurzających.


(j.)

Artykuł pochodzi z kategorii: Polska