Prawie 250 tysięcy złotych odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne pozbawienie wolności musi zapłacić Skarb Państwa: Markowi J- zdecydował sąd we Wrocławiu.

Mężczyzna przesiedział w areszcie ponad cztery i pół roku w sprawie, która zakończyła się jego uniewinnieniem. Sędzia Ewa Mokrzysz w uzasadnieniu wyroku powołała się m.in. na wykładnię Sądu Najwyższego, który określił, że w razie niesłusznego, tymczasowego aresztowania Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka i musi zrekompensować szkody, które poniosła osoba niesłusznie pozbawiona wolności.

Marek J. został oskarżony przez prokuraturę o udział w zabójstwie, do którego doszło w 2000 roku w Niemczech. Pięć lat później został zakazany na osiem lat więzienia, ale sąd apelacyjny uchylił ten wyrok i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. Ostatecznie mężczyzna został prawomocnie uniewinniony. Dzisiejszy wyrok nie jest prawomocny.