Prezydent Lech Kaczyński uważa, że ustawa zakładająca ustanowienie rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego świętem ogólnonarodowym zostanie szybko przyjęta. Projekt nie przewiduje, aby 1 sierpnia stał się dniem wolnym od pracy, poza tym nie pociągnie za sobą żadnych kosztów.

Ja dzisiaj zdając sobie sprawę z niełatwej sytuacji naszego kraju, nie wnoszę o to, żeby to był dzień wolny. Natomiast myślę, że przyjdzie dzień, kiedy i to będzie trzeba uchwalić. Ale jeszcze nie teraz - powiedział prezydent podczas spotkania ze środowiskiem powstańczym i harcerzami trzy dni przed 65. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Posłuchaj:

Zdaniem Lecha Kaczyńskiego, to dobry moment, żeby wnieść do parlamentu projekt takiej ustawy. Prezydent wyraził też nadzieję, że marszałek Sejmu Bronisław Komorowski szybko go wprowadzi pod obrady. Nie wyobrażam sobie, żeby (ta ustawa) mogła nie być uchwalona - podkreślił. Jednocześnie zaapelował do wszystkich Polaków o godne uczczenie rocznicy 1 sierpnia.