Ustawa reprywatyzacyjna uchwalona wczoraj przez Sejm zakłada zwrot byłym właścicielom połowy wartości utraconego mienia w naturze lub w postaci bonów reprywatyzacyjnych. Posłowie zawęzili jednocześnie krąg uprawnionych do reprywatyzacji.

Posłowie odrzucili bowiem wnioski znoszące wymóg posiadania obywatelstwa polskiego w dniu 31 grudnia 1999 roku, przez byłych właścicieli lub ich spadkobierców. Oznacza to, że uprawnionymi do zwrotu majątku będą wyłącznie ci, którzy w dniu utraty majątku byli obywatelami polskimi. Swoich roszczeń, w ramach ustawy, będą mogły dochodzić osoby, którym odebrano nieruchomości w latach 1944-1962 na podstawie dekretów nacjonalizacyjnych. Za przyjęciem ustawy głosowało 225 posłów przeciw było 189, 5 posłów wstrzymało się od głosu.

Otrzymane bony można by później zamienić na przykład na ziemię lub nieruchomości w Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa albo na akcje prywatyzowanych przedsiębiorstw. O zwrot nieruchomości będą mogły jednak starać się wyłącznie osoby lub ich spadkobiercy, które były obywatelami polskimi, nie tylko w momencie utraty majątku, ale też 31 grudnia 1999 roku. Posłuchaj relacji warszawskiego reportera RMF FM Ryszarda Cebuli:

Według Bogdana Pęka z PSL, uchwalona ustawa jest zła. Jego zdaniem, Polski nie stać obecnie na reprywatyzację w takiej skali: "Państwo polskie nie stać dzisiaj na reprywatyzację w takiej skali. Jest to reprywatyzacja nie do przyjęcia i wielkie zadanie dla pana prezydenta. Wszystko w jego rękach" - powiedział Pęk dziennikarzom po głosowaniu. Wcześniej ustawa trafi do Senatu,

gdzie AWS popierająca ustawę ma większość. Podobne zdanie ma również wicemarszałek Sejmu Marek Borowski: "To jest fatalna ustawa. Ona uderza w możliwości rozwoju kraju. Jest przejawem skrajnej nieodpowiedzialności tych polityków, którzy ją poparli". Przeciwnego zdania jest Tomasz Wójcik z AWS: "Jest to zrównoważone możliwościami państwa (...). Tak, że z jednej strony ludzie otrzymają majątek w sposób istotny a z drugiej strony nie zachwieje to bezpieczeństwem majątkowym państwa".

foto RMF FM

06:45