Wczorajsze opady śniegu znowu zaskoczyły drogowców. Mimo ostrożnej jazdy, nie brakowało stłuczek. Właściciele uszkodzonych aut mogą żądać odszkodowania od Gminy Szczecin.

W wielu regionach Polski - choć na krótko - dopiero teraz zima pokazała na co ją stać. Wczoraj Szczecin i inne miasta na Wybrzeżu zostały wręcz zasypane śniegiem. Jak zwykle w takich sytuacjach, najbardziej zaskoczone były służby drogowe. Ulice przypominały polne drogi i tylko nadzwyczaj ostrożna jazda chroniła kierowców przed stłuczkami; jednak nie wszędzie udało się uniknąć wypadków. Rodzi się pytanie: kto powinien zapłacić za szkodę - kierowca ze swojej polisy auto casco czy też gospodarze nie odśnieżonych dróg. Zwłaszcza, że często korzystając z polisy kierowca traci prawo do zniżki. Zgodnie z Kodeksem Wykroczeń winę za nie odśnieżone drogi i ulice ponoszą instytucję odpowiedzialne za ich utrzymanie. Jeżeli więc kolizja spowodowana została przez złe warunki na drodze, kierowcy nie muszą naprawiać swojego samochodu korzystając ze swojej polisy. Potwierdza to radca prawny szczecińskiej PZU, Ilona Stulich-Pietras: „Można wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie do gminy. Osoba chcąca uzyskać to odszkodowanie będzie musiała wykazać ewidentnie zaniedbania ze strony gminy Szczecin”. A takie zaniedbania bez wątpienia były. Nie dalej jak wczoraj winą za nie odśnieżoną ulicę wiceprezydent Szczecina Jan Durzyński obarczył firmę Retman, z którą miasto podpisało umowę na odśnieżanie. „Firma Retman nie wywiązała się z obowiązku na nią nałożonego i dlatego też za opieszałość będą wyciągnięte stosowne konsekwencje.” – powiedział wiceprezydent. Co więcej, przedstawiciel Retmana przyznał mu rację: „Muszę powiedzieć, że tu rzeczywiście jest nasza wina. Pięć pojazdów było niesprawnych technicznie, nie było w stanie wyjechać i dalej nie jest w stanie.” Może dobrze byłoby, aby miasto przyjęło konsekwencje za rozbite wczoraj samochody a kosztami obciążyło Retmana. Dzięki temu podobna sytuacja w Szczecinie już się nie powinna powtórzyć.

foto RMF FM

17:00