Zamieszanie wokół hali targowej w centrum Szczecina. Tamtejszy sąd

rejonowy uznał, że władze miasta bezprawnie zakazały handlu w hali.

Teren na którym ona stoi został sprzedany jednej z firm, która ma

wybudować centrum biurowo usługowe. Tymczasem budynek, w którym

handlują kupcy decyzją prezydenta Szczecina od kilku dni jest

rozbierany. O szczegółach sporu Tomasz Lejman.

"LEJMAN" (0:35)