Policjanci w Chełmie próbują wyjaśnić, jak zginął 11 letni chłopiec,

jego ciało znaleziono wczoraj po połduniu na peryferiach miasta.

"LUBLIN" czas 26 sek