Dziewiętnaście osób oskarżyła łódzka prokuratura o udział w wątku winiarskim tak zwanej łódzkiej ośmiornicy. Akt oskarżenia w tej sprawie jest już gotowy.

Przez niepłacenie podatków narazili oni Skarb Państwa na stratę ponad 11 i pół miliona złotych. Wśród oskarżonych są zarówno organizatorzy grupy, pośrednicy, jak i tak zwane „słupy”, czyli osoby, na których nazwiska rejestrowane były winiarnie. Na ogół były to osoby bezrobotne, za możliwość zarejestrowania na nie firm dostawali pieniądze, około 100 złotych. Od „słupów” nie można było ściągać należności - po tym jak reprezentowane przez nie firmy przestawały istnieć.

Ogółem - o udział w "ośmiornicy" podejrzanych jest ponad 300 osób, ponad 100 zostało aresztowanych. A prokuratura skierowała do sądów prawie 30 aktów oskarżenia, które obejmują około 150 osób.

21:50