Amerykańscy uczniowie mogą przechodzić testy na obecność narkotyków w organizmie - uznał Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych. Zdaniem sędziów testy przeprowadzane przed zawodami sportowymi, imprezami kulturalnymi i innymi zajęciami pozalekcyjnymi nie naruszają prawa uczniów do prywatności.

Sąd uchylił werdykt niższej instancji, przyznający rację uczennicy jednej ze szkół w stanie Oklahoma, poddanej testowi na obecność narkotyków.

Nastolatka, w której organizmie wykryto narkotyki, zaskarżyła szkołę do sądu, twierdząc, że narusza się jej prawo do prywatności. Sąd Najwyższy uznał jednak, że prawo szkoły do likwidowania problemu narkotyków jest ważniejsze niż prawo do prywatności.

23:45