Potwierdzają się informacje sieci RMF dotyczące postępowania dotyczącego domniemanego utrudniania śledztwa w sprawie inwigilacji prawicy. Włocławska prokuratura umorzyła śledztwo.

"Nie znalazłem nic takiego, co byłoby działaniem sprzecznym z prawem" - tłumaczy prokurator Jan Stawicki, który prowadził to postępowanie.

Przypomnijmy, że były szef Prokuratury Okręgowej w Warszawie Stanisław Szustakiewicz w wywiadzie prasowym mówił o naciskach na umorzenie śledztwa w sprawie inwigilacji. Miał je wywierać zastępca prokuratora generalnego Włodzimierz Wolny. Doniesienie w tej sprawie złożyli liderzy prawicy.

Wiadomości RMF FM 09:45