Każdego dnia Grecja płacić będzie dziewiętnaście tysięcy dolarów kary za nieprzestrzeganie ustaw Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska.

Taki bezprecedensowy wyrok wydał Trybunał Sprawiedliwości Piętnastki, ponieważ rząd w Atenach zignorował jego poprzednie orzeczenie sprzed ośmiu lat, nakazujące zamknięcie niebezpiecznego śmietniska na Krecie.

Na początku lat dziewięćdziesiątych Komisja Europejska stwierdziła, że na wysypisko w pobliżu miejscowości Hania trafiają toksyczne odpadki, zagrażające środowisku naturalnemu i zdrowiu mieszkańców.

Grecja oświadczyła, że od wielu lat starała się wybudować w Hani nowoczesny zakład przerobu śmieci, ale sprzeciwiali się temu okoliczni mieszkańcy.

Dopiero w obliczu kar pieniężnych rząd w Atenach wydał dekret nakazujący władzom miasteczka szybkie rozwiązanie problemu. Ucierpi też budżet Hani, bowiem grzywna będzie płacona z funduszów miejskich.

19:10