Warszawa chyba jeszcze nigdy nie gościła tyle koronowanych głów na

raz. Dziś przyjechały trzy królowe: Hiszpanii - Zofia, Belgii - Paola

i Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego - Rania Al Abdullah. Jutro

przybędzie królowa Szwecji - Sylwia. Ich Królewskie Mości wezmą udział

w międzynarodowej konferencji poświęconej prawom dziecka. Zorganizowano

ją z inicjatywy Jolanty Kwaśniewskiej.

Na konferencję zaproszone zostały także żony 12 prezydentów, między

innymi Egiptu, Słowenii, Ukrainy, Meksyku, Nigerii, Mołdawii, Peru i

Armenii.

Uczestniczki forum nie mają wielkich wymagań od organizatorów.

Jedynie żona prezydenta Egiptu zażądała apartamentu prezydenckiego w

Sheratonie, ale jak wyjaśniała Kwaśniewska to z powodu

nadzwyczajnych środków ochrony jakie przysługują żonie Mubaraka po

ostatniej próbie zamachu na jego życie.