Religijność - to cecha dominująca u Polaków w opinii krajów UE. Nieżyczliwi dodają do tego: zacofanie i konserwatyzm. My sami też uważamy, że charakteryzuje nas głównie religijność, a także życzliwość oraz samowola i nieuczciwość.

Cytat

Najbardziej obojętni wobec Polski są Szwedzi, największą niechęć czują Austriacy, a najwięcej sympatii Hiszpanie
Takie wyniki badań Instytutu Spraw Publicznych przedstawiono we wtorek w Warszawie na kolejnym seminarium instytutu z cyklu "Kształtowanie wizerunku Polski w krajach Unii Europejskiej".

Badania przeprowadzono w Austrii, Szwecji i Hiszpanii. Najbardziej obojętni wobec Polski są Szwedzi, największą niechęć czują Austriacy, a najwięcej sympatii -Hiszpanie.

Ostatni z sondaży dotyczy Austrii. Okazało się, że wizerunek Austrii w Polsce jest znacznie bardziej pozytywny niż opinia Austriaków o naszym kraju. Austriacy są sceptyczni wobec naszego przystąpienia do Unii: 13% widziałoby Polskę w UE w ciągu najbliższych 5 lat, a 23% - w ciągu 10 lat. Boją się wzrostu przestępczości, napływu taniej i niewykwalifikowanej siły roboczej oraz obciążenia kosztami rozszerzenia obecnych członków UE.

ISP zbadał też obraz Polski w prasie kilku państw unijnych w pierwszych miesiącach tego roku. Pisano głównie o zacofanym rolnictwie a także o kryzysie w stosunkach Polski z Rosją.

Polska przedstawiana jest, zwłaszcza w prasie austriackiej i francuskiej, jako nie najlepszy partner negocjacji. Zarzuca się nam agresywność, arogancję, a także nadużywanie argumentu o historycznej odpowiedzialności Europy wobec Polski.

Pozytywnie natomiast są komentowane wyniki ekonomiczne Polski, zwłaszcza postępy prywatyzacji. Nasza gospodarka jest zaliczana do sprawnie funkcjonujących gospodarek wolnorynkowych. We wszystkich krajach, poza Hiszpanią, szeroko i na ogół ironicznie, komentowano próbę wprowadzenia ustawy antypornograficznej.

00:15