Sojusz Lewicy Demokratycznej ma gotowy projekt ustawy o legalizacji konkubinatów, w tym konkubinatów homoseksualistów. Informacje naszego reportera potwierdzili już posłowie Sojuszu. Według założeń projektu dopuszczalne byłoby na przykład wspólne opodatkowanie par homoseksualnych.

Joanna Sosnowska, twórczyni projektu ustawy mówi, że ma on pomóc przede wszystkim konkubinatom heteroseksualnym, ale przyznaje, że i homoseksualiści skorzystają na nowej ustawie. Ustawa musi być dostosowana do wymogów Unii Europejskiej i dlatego zapisano w niej, że konkubinaty homo- i heteroseksualne będą mogły wspólnie się opodatkowywać, zaciągać kredyty, kupować mieszkania i opiekować w razie pobytu w szpitalu. Żeby jednak uzyskać te prawa, muszą zarejestrować swój związek w urzędzie stanu cywilnego. W przypadku chęci wyjścia z takiego związku, wystarczy deklaracja jednej ze stron. Projekt ustawy jest gotowy, a jego twórczyni chce jak najszybszego poddania go pod obrady Sejmu. Szef klubu SLD Jerzy Jaskiernia mówi jednak, że nie ma pośpiechu: „Trzeba spokojnie wszystkie argumenty za i przeciw przeanalizować”.

Projekt może spotkać się z ostrą krytyką opinii Kościoła. Władzom SLD zależy na poprawie relacji z hierarchią, a szybkie wprowadzenie ustawy o konkubinatach może temu zaszkodzić. Możliwe więc, że władze SLD będą chciały wprowadzić pod obrady Sejmu projekty kontrowersyjnych ustaw dopiero po referendum w sprawie integracji z UE – w drugiej połowie 2003 roku.

Foto: Archiwum RMF

16:30