Seks, nawet najbardziej wyszukany, jest godny zalecenia jako

gwarancja trwałości małżeństwa. Taka opinia nie byłaby specjalnie

niezwykła, gdyby nie została wygłoszona przez... rabina z Jerozolimy.

Taką receptę na długotrwały związek wygłosił bowiem rebe Samuel Boteaj

i to na łamach "Playboya". Uważa on, że małżonkowie powinni uciekać się

przede wszystkim do stosunków seksualnych, ponieważ jest to najlepsze

antidotum na awantury małżeńskie. "Wzajemny pociąg seksualny i jego

zaspakajanie są w gruncie rzeczy kluczem do szczęśliwego życia",

podkreśla Samuel Boteaj. Jest on pierwszym rabinem, który publikuje w

"Playboyu". Oprócz nauczania Talmudu, lody 32-letni rebe jest także

profesorem Uniwersytetu w Oksfordzie.