Komu z Polaków żyło się najgorzej w ciągu ostatnich 10 lat? Z raportu "Diagnoza Społeczna 2000" wynika, że rodzinom wiejskim, wielodzietnym i niepełnym. Badania przyniosły jeszcze inne niepokojące dane...

Otóż prawie co druga rodzina oceniała, że jej sytuacja finansowa z roku na rok pogarsza się. Połowa pytanych ujawniła, że ma długi. Co piątą rodzinę nie stać na regularne opłacanie czynszu, prądu i gazu. Z raportu wynika na przykład, że na początku zeszłego roku poniżej granicy niedostatku żyło 30 procent badanych. Co ciekawe nie zmieniła się hierarchia wartości Polaków. Wciąż najbardziej cenimy zdrowie - jest ono ważne dla ponad sześćdziesięciu procent badanych. Na kolejnych pozycjach znalazły się udane małżeństwo, dzieci, a dopiero później pieniądze i praca.

foto RMF FM

02:10