Dziennikarz nie musi ujawniać swoich źródeł informacji, uważa Rada Europy.

Dziennikarz ma prawo nie ujawniać od kogo pochodzą informacje, o których mówi lub pisze. To prawo dziennikarzy do nieujawniania źródeł informacji poparła Rada Europy. Inwigilację dziennikarzy albo rewizję ich biur, w poszukiwaniu tajnych źródeł, Rada uznała za niedopuszczalne.

"Takie działania są pogwałceniem europejskiej konwencji praw człowieka do wolności słowa" - uznała Rada Europy podczas sesji w Strasbourgu. Według niej, "ochrona dziennikarskich źródeł jest jedną z podwalin wolności prasy" a tym samym demokratycznego społeczeństwa.

Wiadomości RMF FM 13:45