Rząd zmienia Prawo Telekomunikacyjne. Przyjęty we wtorek projekt zakłada, że każdy, kto chce świadczyć międzynarodowe usługi telekomunikacyjne, będzie musiał uzyskać koncesję.

"Ma to zapewnić zwiększenie nadzoru państwa nad eksploatacją międzynarodowych sieci telekomunikacyjnych" - mówił po posiedzeniu rządu minister łączności Tomasz Szyszko:

Można by podejrzewać, że zmiany w prawie telekomunicyjnym wymusiła sprawa światłowodu ułożonego wzdłuż rurociągu jamalskiego. Minister nie ukrywa, że nowelizacja to wynik i dopełnienie prac zespołu badającego sprawę światłowodu. Zespół stwierdził, że prawa nie złamano, ale Polgaz Telekom mógłby poza kontrolą państwa świadczyć usługi telekomunikacyjne. Zanim nowe przepisy wejdą w życie, rząd zakłada trzymiesięczny okres przejściowy. Autopoprawka przewiduje również, że koncesje będą wymagane do czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej. O odmówieniu wydania zezwolenia decydować będzie Urząd Regulacji Telekomunikacji. W autopoprawce takich szczegółowych przepisów nie zawarto. „Wszyscy ci, którzy będą posiadali taką infrastrukturę i będą chcieli prowadzić taką działalność, muszą wystąpić o takie zezwolenie” – mówił minister Tomasz Szyszko. Wydając koncesje urząd weźmie pod uwagę kwestie bezpieczeństwa państwa, w tym opinie Urzędu Ochrony Państwa.

foto RMF FM

06:50