Ci, którzy nie skończyli jeszcze 30 lat, mają jeszcze 4 dni,

by wybrać Otwarty Fundusz Emerytalny. W przeciwnym razie za

spóźnialskich Fundusz wybierze Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wtedy pieniądze popłyną do Funduszu w nominalnej wartości, bez

odsetek. Pieniędze te nie będą inwestowane, nie będą też leżały na

koncie oprocentowanym - a to znaczy, że te osoby od 1 października

stracą.

0-22 630-61-35 warto zapisać ten numer. Pod tym telefonem, w

redakcji sieci RMF w Warszawie, przedstawiciele Urzędu Nadzoru nad

Funduszami radzą tym z naszych słuchaczy, którzy nie wybrali jeszcze

Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Wszyscy, którzy chcą wziąć własne sprawy we własne ręce mogą

telefonować do naszego warszawskiego studia, gdzie przy telefonach

dyżurują Tomasz Sokołowski i Dorota Hejza:

"MARIO" czas 29 sek