Wiadomo już, jakie będzie stanowisko Polski w rokowaniach z Unią

Europejską na temat kupna polskiej ziemi przez obcokrajowców.

Z najnowszych informacji, wynika, że nasz kraj będzie się domagał

18 letniego okresu przejściowego na kupno ziemi rolniczej, i 6

letniego dla ziemi przeznaczonej pod inwestycje.