Dzieiwięciu polskich dyplomatów uznanych w Moskwie oskarżonych o szpiegostwo jest już w kraju. To rosyjska odpowiedź za uznanie przez polskie władze dziewięciu rosyjskich dyplomatów w Warszawie za "personae non gratae".

Dziewięciu polskich dyplomatów uznanych w Rosji za "persona non grata" jest już w Polsce. Z ambasady naszego kraju w Moskwie usunięto trzech dyplomatów pracujących w wydziale politycznym, trzech pracowników Biura Radcy Handlowego, jednego konsula i dwóch oficjalnie akredytowanych przedstawicieli naszego Urzędu Ochrony Państwa. Z Moskwy dyplomaci wyjechali wczoraj wieczorem. To rosyjska odpowiedź za uznanie przez polskie władze dziewięciu rosyjskich dyplomatów w Warszawie za "personae non gratae". Mimo, że formalnie strona rosyjska usunęła teraz dziewięciu Polaków, to faktycznie wyjechało ich tylko ośmiu. Dziewiąty na tydzień przed wybuchem skandalu planowo zakończył misję w Moskwie i wrócił do Warszawy.

Wiadomości RMF FM 8:30

Ostatnie zmiany 8:45