Do 31 sierpnia pielęgniarki zawiesiły protest, jak poinformowała

szefowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

Bożena Banachowicz. Siostry były w sporze zbiorowym ze swoimi

pracodawcami od ponad 50 dni. Decyzję o zawieszeniu protestu

podjął Zarząd Krajowy związku, który obradował w Warszawie.