Od przyszłego roku urzędy gminne będą wydawać nowe dowody osobiste. Będą to plastikowe karty przypominające karty kredytowe. Nowy dokument tożsamości ma kosztować 30 złotych.

"Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie opłat za dowody osobiste, zgodnie z którym obywatel ponosi koszty wyprodukowania tego dokumentu" - powiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Kazimierz Ferenc, który w piątek w Warszawie uczestniczył w naradzie z wojewodami. Bezpłatnie otrzymają dowód jedynie osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych, wychowankowie domów dziecka i osoby, które muszą dostać nowy dowód z powodów ustawowych - w tym ci, którzy mieszkają przy ulicy lub w miejscowości, której nazwę zmieniono oraz ci, których poziom życia - w ocenie urzędnika - uprawnia do otrzymania dowodu bezpłatnie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przewiduje, że nowe dowody powinny być wydawane już od 1 stycznia. Jednocześnie jednak stare dowody nie będą wymieniane na nowe. Ta operacja ma się zacząć za dwa lata. W pierwszej kolejnści plastikową kartę otrzymają wtedy osoby, które swoje dowody odebrały w 1953 roku. W 2001 roku ma zostać wydanych 4,5 miliona dowodów, w tym 500 tysięcy bezpłatnie. Urzędy wydające nowe dokumenty nie będą zatrzymywać starych książeczek, nieważne dowody będą pozbawiane fotografii i trwale dziurawione. W przypadku wydania nowego dokumentu z powodu zgubienia będzie pobierana dodatkowo opłata 19 złotych. Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności po dowód osobisty mogą zgłaszać się osoby w wieku od 13 lat, a każdy kto ukończył 18 lat ma obowiązek odebrania dowodu. Czwartego grudnia rozpoczną się szkolenia dla pracowników gmin, obecnie trwają dostawy sprzętu komputerowego do urzędów.

00:20