Narodowy Bank Polski opublikował informację o wysokości wynagrodzeń brutto osiągniętych w latach 1995–2018. Obejmuje ona stanowiska min.: prezesa, wiceprezesa, członka zarządu NBP i dyrektorów.

Narodowy Bank Polski opublikował informację o wysokości wynagrodzeń brutto osiągniętych w latach 1995–2018. Obejmuje ona stanowiska min.: prezesa, wiceprezesa, członka zarządu NBP i dyrektorów.
Zdj. ilustracyjne /Paweł Supernak /PAP

Na stronie internetowej banku centralnego zamieszczono informację "o wysokości wynagrodzeń brutto osiągniętych w latach 1995 - 2018 na stanowiskach: Prezesa, wiceprezesa, członka zarządu NBP, dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej), zastępcy dyrektora oddziału okręgowego, zastępcy dyrektora departamentu oraz osób zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskiem dyrektora departamentu i jego zastępcy".

Jako podstawę prawną podano nowelizację z 22 lutego 2019 r. ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim. 

Zaprezentowane w zestawieniu wynagrodzenia obejmują wynagrodzenie zasadnicze, chorobowe, zasiłki, premie, nagrody, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Wynagrodzenia w latach 1995-2000

Wynagrodzenia w latach 2001-2006

Wynagrodzenia w latach 2007-2009

Wynagrodzenia w latach 2010-2015

Wynagrodzenia w latach 2016-2018

Wynagrodzenia w 2018 r. w rozbiciu na miesiące wg stanowisk


Wynagrodzenie prezesa banku centralnego w 2018 r. wyniosło 709 tys. 611 zł brutto, a wiceprezesa - pierwszego zastępcy 602 tys. 742 zł brutto. 

W 2017 r. wynagrodzenie prezesa NBP wyniosło 777 tys. 362 zł brutto, a w 2016 r. - 701 tys. 724 zł brutto. Wynagrodzenie wiceprezesa NBP - pierwszego zastępcy wyniosło w 2017 r. 618 tys. 116 zł brutto, a rok wcześniej - 642 tys. 647 zł brutto. 

W opublikowanych zestawieniach możemy odnaleźć nie tylko zarobki obecnego prezesa NBP Adama Glapińskiego, ale również jego poprzedników na tym stanowisku. 


W latach 2010-2016 szefem NBP był Marek Belka. Wcześniej - w latach 2007-2010 to stanowisko zajmował Sławomir Skrzypek, który zginął w katastrofie smoleńskiej. 

Z zestawienia wynika, że w 2011 roku Marek Belka jako szef NBP zarobił 653 021 zł brutto, a rok później - 766 909 zł brutto. W 2015 roku ta kwota była jeszcze wyższa - 800 162 zł brutto. 

Z zestawienia wynika, że w 2008 roku ówczesny prezes NBP Sławomir Skrzypek zarobił 394 734 zł brutto, a rok później - 412 861 zł brutto. 

Prezesem NBP był również - od 10 stycznia 2001 r. do 10 stycznia 2007 r. - Leszek Balcerowicz. Jak wyglądały jego zarobki na tym stanowisku? Takie informacje również znajdziemy w udostępnionych przez bank dokumentach. Wynika z nich, że w pierwszym roku swojego urzędowania Balcerowicz zarobił 443 240 zł, rok później - 390 597 zł, a w 2003 r. - 377 674 zł.  W 2006 roku otrzymał już 430 258 zł. 

Przed Balcerowiczem długoletnią szefową NBP była Hanna Gronkiewicz-Waltz. Bank ujawnił, że w 1995 roku zarobiła 138 658 zł, rok później - 167 481 zł, a w 1997 r. - 216 850 zł. Dla porównania - w roku 2000 otrzymała już 547 584 zł. 

Pierwszy zastępca prezesa NBP w 1995 r. zarabiał 122 tys. 227 zł brutto, w 2000 r. - 434 tys. 617 zł brutto, w 2003 r. - 386 tys. 75 zł, natomiast w 2006 r. - 367 tys. zł brutto.

Z kolei w 2007 r. zarobki pierwszego zastępcy prezesa wyniosły 369 tys. 4 zł, w 2009 r. - 486 tys. 866 zł, w 2012 r. - 601 tys. 721 zł, w 2015 r. - 584 tys. 640 zł. W roku 2017 było to 618 tys. 116 zł , a w 2018 r. - 602 tys. 742 zł brutto.

NBP podał także dane o wynagrodzeniach dyrektorów. Wynika z nich m.in., że dyrektor departamentu komunikacji i promocji w 2011 roku zarabiał 444 tys. 942 zł brutto, w 2012 r. - 497 tys. 24 zł, w 2013 r. - 510 tys. 767 zł, a w 2014 r. - 506 tys. 634 zł brutto. W 2015 roku zarobki na tym stanowisku wyniosły 536 tys. 569 zł brutto, w 2016 r. - 512 tys. 11 zł, w 2017 r. - 598 tys. 759 zł, a w 2018 r. - 594 tys. 756 zł.

Natomiast wynagrodzenie na stanowisku dyrektora departamentu edukacji i wydawnictw w NBP w 2011 r. wyniosło 431 tys. 226 zł brutto, w 2012 r. - 503 tys. 387 zł, w 2013 r. - 561 tys. 220 zł, w 2014 r. - 517 tys. 762 zł, w 2015 r. - 499 tys. 441 zł. W roku 2016 wynagrodzenie dyrektora tego departamentu wyniosło 253 tys. 346 zł, w roku 2017 - 437 tys. 316 zł, a w 2018 r. - 466 tys. 191 zł brutto.