Nieuzasadniony jest wniosek Polski dotyczący długiego okresu ochronnego

dla naszej ziemi - uważa Unia Europejska.

Z przecieków wiadomo, że do "15" nie przemawiają nasze argumenty o

interesie narodowym, obawach społecznych czy różnicy cen ziemi w Polsce

i krajach Unijnych. Bruksela chce aby umowa w sprawie ziemi była oparta

na zdecydowanie bardzie materialnych podstawach i dlatego domaga się od

rządu Jerzego Buzka dodatkowych informacji - między innymi na temat cen

na naszym rynku nieruchomości.

Pierwsza runda rokowań na temat ziemi rozpoczyna się w najbliższy

czwartek. Wtedy główny polski negocjator z Brukselą Jan Kułakowski

dostanie oficjalny dokument w tej sprawie.

Czym skończą się negocjacje z Unią Europejską?

Dla Polski, zdaniem rządu korzystne byłoby zaproponowane już

rozwiązanie:

18 lat okresu ochronnego w przypadku ziemi rolnej, 5 lat na zakup

terenów pod inwestycje.