Metan coraz groźniejszy

Wtorek, 29 września 2009 (08:46)

Polskie kopalnie... metanem stoją. Z 231 ścian wydobywczych 170 to ściany metanowe. 77 z nich ma czwarty, najwyższy stopień zagrożenia. Metanu nie ma jedynie w 4 z 31 naszych kopalń. Im głębiej leży węgiel, tym metanu jest więcej i niebezpieczeństwo rośnie.

O metanowym, zagrożeniu opowiada mi Piotr Litwa - szef Wyższego Urzędu Górniczego

Artykuł pochodzi z kategorii: Fakty

Marcin Buczek