Matura 2016: "Lalka", IV cz. "Dziadów" i wiersz Herberta na egzaminie z j. polskiego

Środa, 4 maja 2016 (06:33)
Aktualizacja: Środa, 4 maja 2016 (14:21)

Odpowiedź na pytanie "Czy warto kochać, mimo że miłość wiąże się z cierpieniem" na podstawie IV części "Dziadów" Adama Mickiewicza, interpretacja wiersza Zbigniewa Herberta "Dałem słowo" - takie były tematy do wyboru na egzaminie z języka polskiego na poziomie podstawowym. Dziś pierwszy dzień matur. Po południu - o godz. 14 - przeprowadzony będzie egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Rozwiązania maturalnych zadań oczywiście znajdziecie na RMF24!

ARKUSZE ZDAŃ Z JĘZYKA POLSKIEGO. POZIOM PODSTAWOWY FORMUŁA OD 2015 [ARKUSZE ZADAŃ] - KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

ARKUSZE ZDAŃ Z JĘZYKA POLSKIEGO. POZIOM PODSTAWOWY FORMUŁA DO 2014 [ARKUSZE ZADAŃ] - KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

Matura 2016: Język polski, poziom podstawowy [ARKUSZE I ODPOWIEDZI]

Średnia, raczej łatwa – tak tegoroczną maturę z języka polskiego oceniają uczniowie, z którymi rozmawiał nasz reporter. Za abiturientami pierwszy egzamin: z języka polskiego na poziomie podstawowym. Na naszej stronie znajdziecie już arkusze egzaminacyjne. Na bieżąco będziemy publikujemy także... czytaj więcej

Koniecznie zaglądajcie na naszą stronę. Chwilę po tym, jak CKE opublikuje arkusze egzaminacyjne, na RMF24 opublikujemy rozwiązania zadań przygotowane przez ekspertów. Polecamy także naszą aplikacje RMF24. Zainstalujcie ją na swoim telefonie, a gdy tylko zaczniemy publikować rozwiązania maturalnych zdań - otrzymacie powiadomienie z bezpośrednim linkiem do strony z rozwiązaniami.

Jeden z tematów dotyczył fragmentu IV części "Dziadów" Adama Mickiewicz. Maturzyści mieli za zadanie odpowiedzieć na pytanie: "Czy warto kochać, mimo, że miłość wiąże się z cierpieniem?". Drugim tematem, jak podkreślali, była analiza wiersza Zbigniewa Herberta "Dałem słowo" poświęconego m.in. dorastaniu i dojrzałości.Maturzyści mieli też za zadanie odnieść się do tekstów odwołujących się do "Lalki" Bolesława Prusa.

Jeden z tematów dotyczył m.in. języka pisanego używanego w internecie. Zdający otrzymali dwa teksty, które zawierały opinie nt. zmian zachodzących w języku pisanym używanym w internecie. Trzeba było m.in. wskazać na czym polega w danej sytuacji niepoprawność stylu i pisowni.

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa do 24 maja. Terminy egzaminów z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Sesja egzaminów ustnych potrwa do 27 maja. Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie.

Jutro królowa nauk - matematyka. Co w kolejnych dniach?

Jutro o godz. 9 rozpocznie się egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a o godz. 14 z wiedzy o tańcu.

Na 6 maja zaplanowano egzamin z języka angielskiego (rano egzamin na poziomie podstawowym, po południu na poziomie rozszerzonym). W przypadku egzaminów z innych języków obcych dwa poziomy także będą przeprowadzane jednego dnia.

Egzamin z języka niemieckiego będzie 12 maja, z języka rosyjskiego - 18 maja, z języka francuskiego - 19 maja, z języka hiszpańskiego - 20 maja, z języka włoskiego - 23 maja, a z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego) i języków regionalnych (kaszubskiego i łemkowskiego) - 24 maja.

9 maja rano uczniowie przystąpią do egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym, po południu - z języka łacińskiego i kultury antycznej; 10 maja: rano - z wiedzy o społeczeństwie, po południu - z historii muzyki; 11 maja: rano - biologii, po południu - z filozofii; 13 maja: rano - z chemii, po południu - z geografii; 16 maja: rano - z fizyki i astronomii, po południu z historii sztuki, 17 maja: rano - z historii, po południu - z informatyki.

Termin egzaminów pisemnych z poszczególnych przedmiotów zdawanych w językach obcych przez abiturientów klas dwujęzycznych wyznaczono na 24 maja.

Szczegółowy kalendarz dotyczący ustnych egzaminów maturalnych ustalają szkolne komisje egzaminacyjne. Centralna Komisja Egzaminacyjna zdecydowała tylko, że od 4 do 27 maja przeprowadzone mają być egzaminy z języka polskiego i języków mniejszości narodowych, z zastrzeżeniem, że egzamin ustny z języka polskiego i języków mniejszości narodowych w nowej formule mają być przeprowadzone od 9 do 21 maja.

Dodatkowe terminy pisemnych i ustnych egzaminów maturalnych wyznaczono na dni: 1-17 czerwca.

Obowiązkowo - egzamin pisemny z języka polskiego, obcego i matematyki

Na egzaminie pisemnym maturzyści zdają obowiązkowo język polski, matematykę, język obcy. Obowiązkowe są egzaminy z tych przedmiotów tylko na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym.

Zdający maturę w nowej formule muszą obowiązkowo przystąpić do jednego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru na poziomie rozszerzonym. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do czterech egzaminów z przedmiotów do wyboru.

Zdający maturę w starej formule nie mają obowiązku zdawania egzaminu z przedmiotu do wyboru. Chętni mogą zdawać do sześciu egzaminów na wybranym przez siebie poziomie. Mogą je zdawać na wybranym poziomie - podstawowym lub rozszerzonym.

Aby uzyskać świadectwo maturalne wszyscy maturzyści (niezależnie czy zdają w nowej, czy starej formule) muszą jeszcze przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają obowiązkowe także egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego.

Wyniki w lipcu

Maturalne egzaminy poprawkowe pisemne przeprowadzone będą 23 sierpnia, a poprawkowe ustne w dniach 24-26 sierpnia.

Wyniki matur ogłoszone zostaną 5 lipca, a wyniki egzaminów poprawkowych - 12 września. 

(mal)

Artykuł pochodzi z kategorii: Z ostatniej chwili

RMF FM/PAP