Od poniedziałku zmienia się sposób przeprowadzania teoretycznych egzaminów na prawo jazdy. Drukowane testy będą zastąpione przez komputery i specjalne klawiatury, za pomocą których udzielać się będzie odpowiedzi.

Komputer będzie zadawać dokładnie te same pytania, jakie obowiązywały dotychczas – trudniej więc być nie powinno, przekonują inżynierowie z Instytutu Transportu Samochodowego. „Zdający wprowadza odpowiedź na te same pytania do komputera i komputer ocenia, w sposób obiektywny, czy odpowiedź jest błędna. Po prostu nie ma tu ingerencji egzaminującego, która może być nie zawsze obiektywna” – mówił jeden z twórców systemu komputerowego. Każde pytanie do testu komputer będzie losował osobno – możliwych jest więc 20 bilionów kombinacji. Na rozwiązanie testu, kandydaci mają 18 minut.

09:50